POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Aktualności

NASTĘPNA STRONA
Bezpłatna pomoc prawna W trzech punktach bezpłatnych porad udzielają radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, w pozostałych trzech adwokaci, radcy oraz uprawnione do tego osoby ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA".

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

 

  • młodzież do 26 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej na podstawie oryginału lub odpisu decyzji lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (ustawa z dnia 12.03.2004 r.),
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną na podstawie oświadczenia,
  • kobiety w ciąży na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

  • Więcej informacji na stronie: http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=315