POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
NASTĘPNA STRONA
Informacja dla Czytelników dotyczące przetwarzania danych osobowych! Szanowny Czytelniku,

 

Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług bibliotecznych, egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i należności z tytułu nieprzestrzegania Regulaminu korzystania z usług PiMBP oraz w celach statystycznych i badawczych.
Dane te podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej RODO).

 

Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.).

 

Przysługuje Pani/u prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

 

Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez pięć lat od zaprzestania korzystania z naszych usług.

 

Pani/a dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom, w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

 

Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela:
Dyrektor Biblioteki tel. 32 42 210 17, e-mail: sekretariat@biblioteka.rybnik.pl

 


Rybnik, 30 kwietnia 2018