POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Aktualności

NASTĘPNA STRONA
Budżet obywatelski Miasta Rybnika Trwa siódma edycja budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika. Na przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad cztery miliony osiemset tysięcy złotych! W tym milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych na projekty o znaczeniu lokalnym, natomiast trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych na projekty ogólnomiejskie.

 

Wnioski do budżetu obywatelskiego, może złożyć każdy mieszkaniec Rybnika, z tym że wnioski dotyczące projektów lokalnych tylko mieszkańcy danej dzielnicy. Nabór wniosków wyznaczono w terminie od 3 do 21 czerwca br. Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Bolesława Chrobrego 2, przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wraz ze zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.

 

Jednocześnie informuję, że przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania swojego pomysłu z pracownikami urzędu lub innych miejskich jednostek, do końca maja br. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz inne informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są na miejskiej stronie internetowej www.rybnik.eu w zakładce Mieszkaj/Budżet obywatelski 2020.

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2020/

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/rusza-7-edycja-budzetu-obywatelskiego/

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/budzet-obywatelski-2020-najwazniejsze-zmiany/