POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
NASTĘPNA STRONA
Cennik Cennik usług bibliotecznych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku

 


1. Karty biblioteczne:
• wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie
• Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł

 

2. Kaucje zryczałtowane:
• Za wypożyczenie książki – 30,00 zł
• Za wypożyczenie zbiorów na innych nośnikach – 50,00 zł
• Za wypożyczenie gazet lub czasopism – 10,00 zł

 

3. Zbiory cenne:
• Materiały podlegające wypożyczeniu za kaucją opatrzone są pieczęcią „Książka cenna” lub „Kaucja” wraz z określoną wysokością kaucji.

 

4. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych
• Za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu – 0,50 zł od każdej jednostki inwentarzowej

 

 

 

 

 


5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany:
• odkupić takie same
• lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o wartości nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa materiału,
• lub wpłacić ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej i nie mniejszej niż cena inwentarzowa materiału.
• Za zagubienie lub zniszczenie dodatków do czasopism – 10,00 zł

 

6. Usługi reprograficzne:
• zakup nośnika – 2,00 zł
• wydruk A-4 - 0,50 zł
• skanowanie – 2,00 zł / skan
• skanowanie z obróbką graficzną i OCR – 5,00 zł / skan

 

7. Usługi informacyjne i bibliograficzne realizowane na zamówienie:
• Zestawienie bibliograficzne – 1,00 zł / opis
• Zestawienie bibliograficzne z zawartością – 5 zł / opis
• Korekta opisów bibliograficznych – 10,00 zł / za rozpoczęte 100 opisów

 

8. Wypożyczenia międzybiblioteczne:
• Koszty korespondencji i przesyłek – zaliczkowo wg cennika Poczty Polskiej