POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
NASTĘPNA STRONA
Cennik Cennik usług bibliotecznych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku:

 

1. Karty biblioteczne:
• wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie
• opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł

 

2. Kaucje zryczałtowane:
• za wypożyczenie książki – 30,00 zł
• za wypożyczenie zbiorów na innych nośnikach – 50,00 zł
• za wypożyczenie gazet lub czasopism – 10,00 zł.

 

Kaucje zryczałtowane uiszcza użytkownik nie będący :
• stałym mieszkańcem Rybnika/powiatu rybnickiego
• lub uczniem szkół z terenu Rybnika/powiatu rybnickiego
• lub zatrudnionym na stałe w Rybniku/na terenie powiatu rybnickiego
• lub członkiem rybnickiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych.

 

3. Zbiory cenne:
• materiały podlegające wypożyczeniu za kaucją opatrzone są pieczęcią „Książka cenna” lub „Kaucja” wraz z określoną wysokością kaucji.

 

 

 

 


4. Przekroczenie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych
• za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu – 0,50 zł od każdej jednostki inwentarzowej.

 

5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany:
• odkupić takie same
• lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne o wartości nie mniejszej niż aktualna cena rynkowa materiału,
• lub wpłacić ekwiwalent pieniężny, ustalany każdorazowo przez bibliotekarza, w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej i nie mniejszej niż cena inwentarzowa materiału.
• za zagubienie lub zniszczenie dodatków do czasopism – 10,00 zł.

 


6. Usługi reprograficzne:
• zakup nośnika – 2,00 zł
• tekst czarny na białym tle A-4 - 0,50 zł
• tekst w kolorze A-4 - 1,00 zł
• zdjęcie kolorowe A-4 – 2,00 zł
• zdjęcie czarno-białe A-4 – 1,00 zł.