POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
POPRZEDNIA STRONA

Odczytajmy Paruszowiec

NASTĘPNA STRONA
Odczytajmy Paruszowiec – jest blog! Wspomnienia, zdjęcia, zapiski, duży kawał historii mieszkańców Paruszowca można znaleźć w stworzonym na potrzeby projektu „Odczytajmy Paruszowiec” archiwum społecznym.

 

Archiwum przybrało formę blogu i jest dostępne na stronie

 

Warto zajrzeć także na fanpage projektu.
_________________
Ideą przewodnią projektu jest przypomnienie historii dzielnicy Rybnika - Paruszowca, jej znaczenia dla miasta i wkładu w ogólnopolski rozwój, a przede wszystkim wzbudzenie dumy ze swojej małej ojczyzny i zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz dzielnicy. Projekt realizowany będzie poprzez cykl międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, fotograficznych, spotkań autorskich, wykładów historycznych, grę miejską, a przede wszystkim spotkania z mieszkańcami. Zebrane wspomnienia, anegdoty, zdjęcia dzielnicy zamieszczone zostaną w utworzonym tzw. Archiwum społecznym – blogu o dzielnicy Paruszowiec-Piaski.