POWIATOWA I MIEJSKA:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Konstantego Prusa

44-200 Rybnik
ul. Józefa Szafranka 7
tel. centrala:
032 422 35 41
032 423 60 02
032 423 71 01
e-mail:
sekretariat@biblioteka.rybnik.pl
Projekt i wykonanie:
toprojekt
NASTĘPNA STRONA
FAQ 1. W jakim wieku powinna być osoba chcąca zapisać się do biblioteki?

Nie ma ograniczeń wiekowych przy korzystaniu z biblioteki. W przypadku osób niepełnoletnich za czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązania rodzice lub prawni opiekunowie.


2. Czy z biblioteki mogą korzystać tylko mieszkańcy Rybnika?

Nie, z biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele. Mieszkańcy spoza województwa śląskiego, którzy nie pracują na stałe i nie uczą się w województwie śląskim są zobowiązani do wpłacenia zryczałtowanej kaucji w wysokości 30 zł za każdą wypożyczoną książkę.


3. Co jest potrzebne żeby zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki, należy okazać dowód osobisty. Bibliotekarz wypełnia deklarację, następnie czytelnik podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Przy zapisie czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną.
Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne, wydanie duplikatu wynosi 5 zł.


4. Czy karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej i wszystkich filii bibliotecznych?

Tak. Jednak warto pamiętać, że będąc zapisanym w Bibliotece Głównej, w każdej filii bibliotecznej należy zweryfikować dane i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.


5. Czy można się zapisać do biblioteki przez Internet?

Nie, zgodnie z regulaminem czytelnik zapisuje się w bibliotece osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu zobowiązania.
 


6. Jak otrzymać hasło dostępu do swojego konta bibliotecznego?

Hasło dostępu do konta czytelnik może otrzymać przy zapisie do biblioteki. Także przy kolejnej wizycie w bibliotece, zgłaszając chęć uzyskania hasła u dyżurującego bibliotekarza w Wypożyczalni lub Informatorium.


7. Czy można zamówić książkę online?

Tak, jednak tylko zalogowany w systemie czytelnik może zamawiać i rezerwować dokumenty. Aktualnie można zamawiać i rezerwować książki znajdujące się w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.


8. W jakich godzinach jest czynna biblioteka?

Szczegółowe informacje o godzinach pracy Biblioteki Głównej oraz filii znajdują się tutaj.


9. Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek.
  


10. Na jaki czas wypożycza się książki?

Książki wypożycza się na okres 28 dni (cztery tygodnie).

   

11. Nie mogę oddać książki w terminie. Czy mogę ją przedłużyć?

Tak, na kolejne 28 dni - można tego  dokonać na trzy sposoby:

  • przychodząc osobiście do biblioteki;
  • telefonicznie;
  • online ze strony swojego konta bibliotecznego (możliwość trzykrotnej prolongaty).

12. Czy można oddać książki bez karty bibliotecznej?

Tak, w przypadku zwracania pozycji karta nie jest niezbędna.

   
13. Czy na terenie biblioteki można skorzystać z Internetu?

Tak, komputery z dostępem do Internetu znajdują się w Czytelni Głównej, Czytelni dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach bibliotecznych. W holu Biblioteki Głównej na parterze i pierwszym piętrze można skorzystać z sieci bezprzewodowej IKONKA.

 

Dostęp do Internetu jest bezpłatny.

    

14. Czy na terenie biblioteki można skorzystać z ksero?

Tak, można skorzystać z ksera samoobsługowego formatu A4, które znajduje się w Czytelni Głównej oraz holu głównym i dolnym Biblioteki Centralnej. Koszt odbitki A4 wynosi 0,20 gr. Nie dysponujemy kolorowym ksero.

    
15. Co należy zrobić, gdy zagubiono kartę biblioteczną?

Należy zgłosić się do biblioteki z dowodem tożsamości w celu wydania nowej karty bibliotecznej. Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 5 zł.


16. Jakie informacje należy spisywać z katalogów?

Wyszukując pozycje w katalogu OPAC

należy podać autora i tytuł książki oraz jej sygnaturę, czyli numer z pola „sygnatura”.